Spánek premium

K navození klidného a plnohodnotného spánku

Vegan
Novinka
Spánek premium
Vhodné na příznaky: spánek, relaxace a regenerace

Výrobce:GREEN IDEA
Balení:500 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:2 roky
Kód:60378
EAN:8595643603784
Dostupnost: skladem

298,00 Kč

Popis

SPÁNEK PREMIUM

Doplněk stravy

Originální receptura SPÁNEK PREMIUM spojuje výtažky z bylin, které slouží k navození klidného a plnohodnotného spánku. Kvalitní spánek je nutný k dosažení plnohodnotné kvality života.

Účinné látky:

Meduňka lékařská pomáhá navodit kognitivní a duševní zdraví. Povzbuzuje dobrou náladu a relaxaci. Doporučuje se při poruchách spánku. Přispívá k normálnímu trávení. Podporuje normální funkci oběhové soustavy a hormonální rovnováhu.
Lípa přispívá k normální funkci dýchacího systému a k normálnímu trávení.
Plody Kustovnice (Goji berry) jsou vyhledávaným „všelékem“ a adaptogenem. V tradiční čínské medicíně jsou užívány jako recept na dlouhověkost. Kustovnice je nekonečným zdrojem biologicky aktivních látek.
Kozlík lékařský přispívá ke klidnému a spokojenému spánku a k normální činnosti nervové soustavy (kognitivní funkce). Doporučuje se užívat k relaxaci v případě neklidu, úzkosti a nervozity. Podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému, upravuje krevní tlak. Podporuje normální trávení.
Chmel otáčivý je antioxidant, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy, k relaxaci a dobrému spánku. Má uklidňující účinek a přispívá k menopauzálnímu komfortu.

Obsah:

 

1 dávka
(15 ml)

Denní dávka
15-30 ml denně

% RHP Referenční 
hodnota přijmu

Meduňka lékařská (10% zahuštěný vodný extrakt) 300 mg 300-600 mg Není stanoveno
Lípa srdčitá (10% zahuštěný vodný extrakt) 150 mg 150-300 mg Není stanoveno
Goji berry extrakt 150 mg 150-300 mg Není stanoveno
Kozlík lékařský extrakt 150 mg 150-300 mg Není stanoveno
Chmel otáčivý extrakt 150 mg 150-300 mg Není stanoveno

Složení: glukózo-fruktózový sirup, Meduňka lékařská (Melissa Officinalis) 10% vodný extrakt, Lípa srdčitá květ (Tilia Cordata) 10% vodný extrakt, Kustovnice čínská (Goji berry) plod extrakt, Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) extrakt, Chmel otáčivý (Humulus lupulus) extrakt, sorban draselný.

Doporučené dávkování: 15 – 30 ml 30 minut před očekávaným spánkem. Přípravek není návykový, je možné jej užívat i dlouhodobě. Před použitím protřepte.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladujte na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Zvýšení denní dávky není zdravotním rizikem. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Případný zákal není na závadu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

SPÁNOK PREMIUM

Výživový doplnok

Originálna receptúra ​​SPÁNOK PREMIUM spája výťažky z bylín, ktoré slúžia k navodeniu pokojného a plnohodnotného spánku. Kvalitný spánok je nutný na dosiahnutie plnohodnotnej kvality života.

Účinné látky:

Medovka lekárska pomáha navodiť kognitívne a duševné zdravie. Povzbudzuje dobrú náladu a relaxáciu. Odporúča sa pri poruchách spánku. Prispieva k normálnemu tráveniu. Podporuje normálnu funkciu obehovej sústavy a hormonálnu rovnováhu.
Lipa prispieva k normálnej funkcii dýchacieho systému a k normálnemu tráveniu.
Plody Kustovnice čínskej (Goji berry) sú vyhľadávaným "všeliekom" a adaptogénom. V tradičnej čínskej medicíne sa používajú ako recept na dlhovekosť. Kustovnica je nekonečným zdrojom biologicky aktívnych látok.
Valeriána lekárska prispieva k kľudnému, spokojnému spánku a k normálnej činnosti nervovej sústavy (kognitívne funkcie). Odporúča sa užívať na relaxáciu v prípade nepokoja, úzkosti a nervozity. Podporuje normálnu činnosť kardiovaskulárneho systému, upravuje krvný tlak. Podporuje normálne trávenie.
Chmeľ otáčavý je antioxidant, ktorý prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, k relaxácii a dobrému spánku. Má upokojujúci účinok a prispieva k menopauzálnemu komfortu.

Obsah:

 

1 dávka
(15 ml)

Denná dávka
15-30 ml denně

% RVH Referenčná
výživová hodnota

Medovka lekárska (10% zahuštěný vodný extrakt)​ 300 mg 300-600 mg Nie je stanovené
Lipa srdcovitá (10% zahuštěný vodný extrakt) 150 mg 150-300 mg Nie je stanovené
Goji berry extrakt 150 mg 150-300 mg Nie je stanovené
Valeriána lekárska extrakt 150 mg 150-300 mg Nie je stanovené
Chmeľ otáčavý extrakt 150 mg 150-300 mg Nie je stanovené

Zloženie: glukóza-fruktózový sirup, Medovka lekárska (Melissa Officinalis) 10% vodný extrakt, Lipa srdcovitá kvet (Tilia cordata) 10% vodný extrakt, Kustovnica čínska (Goji berry) plod extrakt, Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) extrakt, Chmeľ otáčavý ( Humulus lupulus) extrakt, sorban draselný.

Odporúčané dávkovanie: 15 - 30 ml 30 minút pred očakávaným spánkom. Prípravok nie je návykový, je možné ho užívať aj dlhodobo. Pred použitím pretrepať.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladujte na priamom slnku a v mraze.

Upozornenie: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Zvýšenie dennej dávky nie je zdravotným rizikom. Nie je vhodný pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladať mimo dosahu detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu. Prípadný zákal nie je na závadu.

Kajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Sleep premium

Food supplement

The original SLEEP PREMIUM formula combines herbal extracts, which are used to induce a peaceful and restful sleep. Quality sleep is necessary to achieve a full potential and quality of life.

Active substances:

Lemon balm helps to induce cognitive and mental health. Encourages good mood and relaxation. Recommended for sleep disorders. Contributes to normal digestion. It supports the normal function of the circulatory system and hormonal balance.
Linden contributes to the normal function of the respiratory system and to normal digestion.
Goji berry fruit is a considered to be powerful "superfood" and adaptogen. In traditional Chinese medicine, goji is used as a recipe for longevity. Goji is an endless source of biologically active substances.
Valerian contributes to peaceful and restful sleep and to the normal functioning of the nervous system (cognitive function). It is recommended for relaxation in case of restlessness, anxiety and nervousness. It supports the normal functioning of the cardiovascular system, regulates blood pressure. Supports normal digestion.
Hops is an antioxidant that contributes to the normal functioning of the nervous system, relaxation and good sleep. It has a calming effect and contributes to menopausal comfort.

Content:

 

1 dose
(15 ml)

Daily dose
15-30 ml daily

% RDI
Reference Daily Intake

Lemon balm standardized extract 300 mg 300-600 mg Not determined
Linden standardized extract 150 mg 150-300 mg Not determined
Goji berry extract 150 mg 150-300 mg Not determined
Valerian extract 150 mg 150-300 mg Not determined
Hops extract 150 mg 150-300 mg Not determined

Ingredients: Glucose-fructose syrup, Lemon balm (Melissa Officinalis) standardized extract, Linden blossom (Tilia Cordata) standardized extract, Chinese wolfberry (Goji berry) fruit extract, Valerian (Valeriana officinalis) extract, Hops (Humulus lupulus) extract, Potassium Sorbate.

Recommended dose: 15 - 30 ml 30 minutes before expected sleep. The product is not addictive, it can be used for extended periods. Shake before use.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight or in frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended dose. Increasing the daily dose is not a health risk. Not suitable for children under three years, pregnant and breastfeeding mothers. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet. Cloudiness is not a defect.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Bergamot a citronová tráva v mandlovém oleji

Bergamot a citronová tráva v mandlovém oleji

Balení: 500 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 315,00 Kč
ks
Citronová tráva masážní olej

Citronová tráva masážní olej

Balení: 500 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 206,00 Kč
ks
Jalovcový masážní olej

Jalovcový masážní olej

Balení: 500 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 206,00 Kč
ks
Levandulová mast

Levandulová mast

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 98,00 Kč
ks
Vegan
Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Balení: 100 ml
Skladem: dočasně nedostupné
Vaše cena: 148,00 Kč
ks
Vegan
Heřmánek lékařský

Heřmánek lékařský

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Jeřáb ptačí - kapky

Jeřáb ptačí - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Meduňka lékařská

Meduňka lékařská

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Rozrazil lékařský

Rozrazil lékařský

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks