platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Prostata

Prostata

Bylinný komplex udržuje správnou funkci prostaty a dolních močových cest

Vhodné na příznaky: močový měchýř, prostata
Výrobce:Biovitality
Balení:60 ks
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:60065
EAN:8595643600653
Dostupnost:   dočasně nedostupné

ks
228,00 Kč
cena je s 15% DPH

Popis

PROSTATA – BYLINNÁ SMĚS

Biovitality - pharmaline

Doplněk stravy

Bylinný komplex udržuje správnou funkci prostaty a dolních močových cest. Bylinný komplex doporučujeme pro normální funkci prostaty, močové soustavy a reprodukčního systému. Pomáhá zachovat plodnost, mužský reprodukční systém a normální hladinu testosteronu v krvi. Hypertrofií prostaty trpí více než 10 % mužů nad 50 let a 60 % mužů nad 60 let.

Aktivní látky:

 

1 tobolka

Denní dávka
1-2 tobolky

% RHP Referenční hodnota příjmu

Serenoa plazivá stand. extrakt

160 mg

160 – 320 mg

Není stanoveno

Vrbovka stand. extrakt 100 mg 100 – 200 mg Není stanoveno
Lékořice lysá stand. extrakt 100 mg 100 – 200 mg Není stanoveno
Kopřiva dvoudomá stand. extrakt 40 mg 40 – 80 mg Není stanoveno
Zinek – citrát zinečnatý 5 mg 5 – 10 mg 33 - 66 % RHP

Složení: Serenoa plazivá/Saw Palmetto (Serenoa repens) standardizovaný extrakt z plodu (mastné kyseliny 25 %), Vrbovka (Epilobium sp.) standardizovaný extrakt z celé rostliny (5:1), Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) standardizovaný extrakt z kořene (glycyrhizová kyselina 20 %), Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) standardizovaný extrakt z kořene (kyselina křemičitá 1 %), Zinek (citrát zinečnatý), stearan hořečnatý (plnidlo), vegetariánská kapsle

Doporučené dávkování: 1 - 2 tobolky denně. Podávejte v jedné fázi 6 týdnů. Takto postupujte 2 x ročně.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící ženy. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Kopřiva
Lékořice
Vrbovka

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

PROSTATA – BYLINNÁ ZMES

Biovitality - pharmaline

Výživový doplnok

Bylinný komplex udržuje správnou funkci prostaty a dolních močových cest. Bylinný komplex doporučujeme pro normální funkci prostaty, močové soustavy a reprodukčního systému. Pomáhá zachovat plodnost, mužský reprodukční systém a normální hladinu testosteronu v krvi. Hypertrofií prostaty trpí více než 10 % mužů nad 50 let a 60 % mužů nad 60 let.

Aktívne látky:

 

1 kapsula

Denná dávka
1-2 kapsuly

% RVH Referenčná výživová hodnota

Serenoa plazivá štand. extrakt

160 mg

160 – 320 mg

Nie je stanovené

Vŕbovka štand. extrakt 100 mg 100 – 200 mg Nie je stanovené
Sladkovka hladkoplodá​ štand. extrakt 100 mg 100 – 200 mg Nie je stanovené
Žihľava dvojdomá​ štand. extrakt 40 mg 40 – 80 mg Nie je stanovené
Zinok – citrát zinečnatý 5 mg 5 – 10 mg 33 - 66 % RVH

Zloženie: Serenoa plazivá/Saw Palmetto (Serenoa repens) štandardizovaný extrakt z plodu (mastné kyseliny 25 %), Vŕbovka (Epilobium sp.) štandardizovaný extrakt z celej rastliny (5:1), Sladkovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra) štandardizovaný extrakt z koreňa (glycyrhizová kyselina 20 %), Žihľava dvojdomá (Urtica dioica) štandardizovaný extrakt z koreňa (kyselina křemičitá 1 %), Zinok (citrát zinečnatý), stearan horečnatý (plnidlo), vegetariánská kapsula

Odporúčané dávkovanie: 1 - 2 kapsuly denne. Podávajte v jednej fázi 6 týzďňov. Takto postupujte 2 x do roka.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu priizbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Upozornenie: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je vhodné pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladať mimo dosahu detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Prostate – herbal mixture

Biovitality - pharmaline

Food supplement

Herbal complex maintains proper functioning of the prostate and lower urinary tract. The herbal complex we recommend for normal functioning of the prostate, urinary tract and reproductive system. It helps maintain fertility, the male reproductive system and normal blood testosterone levels. More than 10 % of men over the age of 50 and 60 % of men over the age of 60 suffer from prostate hypertrophy.

Active substances:

 

1 capsule

Daily dose
1-2 capsules

% RDI
Reference Daily Intake

Saw palmetto stand. extract

160 mg

160 – 320 mg

Not determined

Willowherb stand. extract 100 mg 100 – 200 mg Not determined
Liquorice stand. extract 100 mg 100 – 200 mg Not determined
Nettle stand. extract 40 mg 40 – 80 mg Not determined
Zinc – citrate 5 mg 5 – 10 mg 33 - 66 % RDI

Ingredients: Saw Palmetto (Serenoa repens) standardized fruit extract (fatty acids 25 %), Willowherb (Epilobium sp.) standardized whole plant extract (5:1), Licorice (Glycyrrhiza glabra) standardized root extract (glycyrrhizic acid 20 %), Nettle (Urtica dioica) standardized root extract (silicic acid 1 %), Zinc (zinc citrate), magnesium stearate (filler), vegetarian capsule

Recommended dose: 1 - 2 capsules daily. Administer in one phase for 6 weeks. Follow this twice a year.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not suitable for children under three years, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet. 

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Czech Republic


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

VÝHODNÁ CENA Doprodej
Dárková sada - Pro dědečka

Dárková sada - Pro dědečka

Balení: 1 ks
Skladem:
684,00 Kč
528,00 Kč
ks
Vegan
Prostata kapky

Prostata kapky

Balení: 50 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks
Vegan
Serenoa plazivá

Serenoa plazivá

Balení: 60 ks
Skladem:
198,00 Kč
ks
Vegan
Vrbovka - bezlihová tinktura

Vrbovka - bezlihová tinktura

Balení: 100 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks


Vyzkoušejte