platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Padání vlasů kapky

Padání vlasů kapky

Bylinný komplex přispívá k udržení normálního stavu vlasů

Vhodné na příznaky: vlasy
Výrobce:Biovitality
Balení:50 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:5 roků
Kód:60093
EAN:8595643600936
Dostupnost:   dočasně nedostupné

ks
148,00 Kč
cena je s 21% DPH

Popis

PADÁNÍ VLASŮ – BYLINNÁ SMĚS

Biovitality - pharmaline

Doplněk stravy

Bylinný komplex je bohatý na látky, které přispívají k udržení normálního stavu pokožky hlavy a vlasů (podporují růst, brání řídnutí). Pro dosažení vyššího účinku doporučujeme kombinaci s přípravkem Omega 3 z naší nabídky.

Aktivní látky:

 

Denní dávka
(2 - 4 ml)

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Serenoa plazivá stand. extrakt

40 - 80 mg

Není stanoveno

Šalvěj lékařská stand. extrakt 20 - 40 mg Není stanoveno
Lékořice lysá stand. extrakt 20 - 40 mg Není stanoveno
Přeslička rolní stand. extrakt 20 - 40 mg Není stanoveno

Složení: voda, jemný líh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Serenoa plazivá/ Saw Palmetto (Serenoa repens) standardizovaný extrakt z plodu (mastné kyseliny 25 %), Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) standardizovaný extrakt list a nať (10:1), Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) standardizovaný extrakt z kořene (glycyrhizová kyselina 20 %), Přeslička rolní (Equisetum arvense) standardizovaný extrakt z celé rostliny (křemík 7 %)

Doporučené dávkování: 2 - 4 ml (30 - 60 kapek) denně.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Lékořice
Přeslička
Šalvěj

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

VYPADÁVANIE VLASOV – BYLINNÁ ZMES

Biovitality - pharmaline

Výživový doplnok

Bylinný komplex je bohatý na látky, které přispívají k udržení normálního stavu pokožky hlavy a vlasů (podporují růst, brání řídnutí). Pro dosažení vyššího účinku doporučujeme kombinaci s přípravkem Omega 3 z naší nabídky.

Aktívne látky:

 

Denná dávka
(2 - 4 ml)

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Serenoa plazivá štand. extrakt

40 - 80 mg

Nie je stanovené

Šalvia lekárska​ štand. extrakt 20 - 40 mg Nie je stanovené
Sladkovka hladkoplodá​ štand. extrakt 20 - 40 mg Nie je stanovené
Praslička roľná​ štand. extrakt 20 - 40 mg Nie je stanovené

Zloženie: voda, jemný lieh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Serenoa plazivá/ Saw Palmetto (Serenoa repens) štandardizovaný extrakt z plodu (mastné kyseliny 25 %), Šalvia lekárska (Salvia officinalis) štandardizovaný extrakt list a vnať (10:1), Sladkovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra) štandardizovaný extrakt z koreňa (glycyrhizová kyselina 20 %), Praslička roľná (Equisetum arvense) štandardizovaný extrakt z celej rastliny (křemík 7 %)

Odporúčané dávkovanie: 2 - 4 ml (30 - 60 kvapiek) denne.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu priizbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je vhodný pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladajte mimo dosahu malých detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Hair loss – herbal mixture

Biovitality - pharmaline

Food supplement

Herbal complex is rich in substances that help to preserve the normal condition of the scalp and hair (they support growth, prevents thinning). To achieve a higher effect, we recommend to combine it with Omega 3 from our offer.

Active substances:

 

Daily dose
(2 - 4 ml)

% RDI
Reference Daily Intake

Saw palmetto stand. extract

40 - 80 mg

Not determined

Sage stand. extract 20 - 40 mg Not determined
Licorice stand. extract 20 - 40 mg Not determined
Horsetail stand. extract 20 - 40 mg Not determined

Ingredients: water, fine alcohol (minimum 35 vol. alk./ethanol), Saw Palmetto (Serenoa repens) standardized fruit extract (fatty acids 25 %), Sage (Salvia officinalis) standardized leaf and stem extract (10:1), Licorice (Glycyrrhiza glabra) standardized root extract (glycyrrhizic acid 20 %), Horsetail (Equisetum arvense) standardized whole plant extract (silicon 7 %)

Recommended dose: 2 - 4 ml (30 - 60 drops) daily.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not suitable for children under three years, pregnant and nursing mothers. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Czech Republic


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Přeslička rolní

Přeslička rolní

Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Moringa

Moringa

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
Padání vlasů

Padání vlasů

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
Serenoa plazivá

Serenoa plazivá

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
MSM - Methylsulfonylmethan

MSM - Methylsulfonylmethan

Balení: 180 g
Skladem:
148,00 Kč
ks
Vegan
Konopný kondicionér

Konopný kondicionér

Balení: 200 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks
Vegan
Konopný šampon

Konopný šampon

Balení: 200 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks
PEDICAP OL - dětský vl. olej - lahvička

PEDICAP OL - dětský vl. olej - lahvička

Balení: 100 ml
Skladem:
198,00 Kč
ks


Vyzkoušejte