platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Libido pro muže

Libido pro muže

Bylinný komplex slouží k podpoře zájmu o sexuální život, bylinná směs podporuje přirozenou tvorbu testosteronu

Vhodné na příznaky: libido, stres
Výrobce:Biovitality
Balení:60 ks
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:60062
EAN:8595643600622
Dostupnost:   skladem

ks
228,00 Kč
cena je s 15% DPH

Popis

LIBIDO PRO MUŽE – BYLINNÁ SMĚS

Biovitality - pharmaline

Doplněk stravy

Bylinný komplex slouží k podpoře zájmu o sexuální život, podporuje přirozenou tvorbu testosteronu, obnovuje vitalitu, celkovou pohodu a uvolňuje tělo od zvýšeného stresu. Použité byliny zlepšují prokrvení pánevní oblasti, pomáhají při vyčerpanosti a únavě ke zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Pomáhají udržovat sexuální aktivitu a plodnost.

Aktivní látky:

 

1 tobolka

Denní dávka
2
-3 tobolky

% RHP Referenční hodnota příjmu

Kotvičník zemní stand. extrakt

250 mg

500 – 750 mg

Není stanoveno

Maca stand. extrakt 60 mg 120 – 180 mg Není stanoveno
Guarana stand. extrakt 50 mg 100 – 150 mg Není stanoveno
Kustovnice čínská stand. extrakt 40 mg 80 – 120 mg Není stanoveno
Jinan dvoulaločný stand. extrakt 20 mg 40 – 60 mg Není stanoveno
Ženšen stand. extrakt 20 mg 40 – 60 mg Není stanoveno

Složení: Kotvičník zemní (Tribulus terrestris) standardizovaný extrakt z plodu (saponiny 40 %), Maca (Lepidium meyenii) standardizovaný extrakt z kořene (10:1), Guarana (Paullinia cupana) standardizovaný extrakt ze semen (kofein 10 %), Kustovnice čínská (Lycium chinense) standardizovaný extrakt z plodu (polysacharidy 40 %), Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) standardizovaný extrakt z listu (20:1), Ženšen (Panax ginseng) standardizovaný extrakt z kořene (ginsenosidy 25 %), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), stearan hořečnatý (plnidlo), vegetariánská kapsle

Doporučené dávkování: 2 - 3 tobolky denně.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. 

Země původu: Česká republika

Výrobce: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Goji
Guarana
Jinan
Maca
Tribulus
Žen-šen

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

LIBIDO PRE MUŽOV – BYLINNÁ ZMES

Biovitality - pharmaline

Výživový doplnok

Bylinný komplex slouží k podpoře zájmu o sexuální život, podporuje přirozenou tvorbu testosteronu, obnovuje vitalitu, celkovou pohodu a uvolňuje tělo od zvýšeného stresu. Použité byliny zlepšují prokrvení pánevní oblasti, pomáhají při vyčerpanosti a únavě ke zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Pomáhají udržovat sexuální aktivitu a plodnost.

Aktívne látky:

 

1 kapsula

Denná dávka
-3 kapsuly

% RVH Referenčná výživová hodnota

Kotvičník zemný štand. extrakt

250 mg

500 – 750 mg

Nie je stanovené

Maca štand. extrakt 60 mg 120 – 180 mg Nie je stanovené
Guarana štand. extrakt 50 mg 100 – 150 mg Nie je stanovené
Goji berry štand. extrakt 40 mg 80 – 120 mg Nie je stanovené
Ginko dvojlaločné štand. extrakt 20 mg 40 – 60 mg Nie je stanovené
Ženšen štand. extrakt 20 mg 40 – 60 mg Nie je stanovené

Zloženie: Kotvičník zemný (Tribulus terrestris) štandardizovaný extrakt z plodu (saponiny 40 %), Maca (Lepidium meyenii) štandardizovaný extrakt z koreňa (10:1), Guarana (Paullinia cupana) standardizovaný extrakt zo semien (kofein 10 %), Goji berry (Lycium chinense) štandardizovaný extrakt z plodu (polysacharidy 40 %), Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba) štandardizovaný extrakt z listu (20:1), Ženšen (Panax ginseng) štandardizovaný extrakt z koreňa (ginsenosidy 25 %), mikrokryštalická celulóza (plnidlo), stearan horečnatý (plnidlo), vegetariánská kapsula

Odporúčané dávkovanie: 2 - 3 kapsuly denne.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu priizbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Upozornenie: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace matky. Ukladať mimo dosahu detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Libido for men – herbal mixture

Biovitality - pharmaline

Food supplement

Herbal complex is used to support interest in sexual life, supports the natural production of testosterone, restores vitality, general well-being and relieves the body from increased stress. The herbs used improve blood circulation in the pelvic area, help with exhaustion and fatigue to improve physical and mental performance. They help maintain sexual activity and fertility.

Active substances:

 

1 capsule

Daily dose
-3 capsules

% RDI
Reference Daily Intake

Tribulus stand. extract

250 mg

500 – 750 mg

Not determined

Maca stand. extract 60 mg 120 – 180 mg Not determined
Guarana stand. extract 50 mg 100 – 150 mg Not determined
Goji berry stand. extract 40 mg 80 – 120 mg Not determined
Ginkgo biloba stand. extract 20 mg 40 – 60 mg Not determined
Ginseng stand. extract 20 mg 40 – 60 mg Not determined

Ingredients: Tribulus (Tribulus terrestris) standardized fruit extract (saponins 40 %), Maca (Lepidium meyenii) standardized root extract (10:1), Guarana (Paullinia cupana) standardized seed extract (caffeine 10 %), Goji berry (Lycium quinense) standardized fruit extract (polysaccharides 40 %), Ginkgo biloba standardized leaf extract (20:1), Ginseng (Panax ginseng) standardized root extract (ginsenosides 25 %), microcrystalline cellulose (filler), magnesium stearate (filler), vegetarian capsule

Recommended dose: 2 - 3 capsules daily. 

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not suitable for children, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet. 

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Czech Republic


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Damiána

Damiána

Balení: 60 ks
Skladem:
298,00 Kč
ks
Vegan
Kotvičník zemní - bezlihová tinktura

Kotvičník zemní - bezlihová tinktura

Balení: 100 ml
Skladem:
188,00 Kč
ks
Vegan
Libido pro muže kapky

Libido pro muže kapky

Balení: 50 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks
Vegan
Libido pro ženy

Libido pro ženy

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks


Vyzkoušejte