Imunita

Bylinný komplex slouží k podpoře imunitního systému

Vegan
Imunita
Vhodné na příznaky: imunita

Výrobce:Biovitality
Balení:60 ks
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:60056
EAN:8595643600561
Dostupnost: dočasně nedostupné

188,00 Kč

Popis

IMUNITA – BYLINNÁ SMĚS

Biovitality - pharmaline

Doplněk stravy

Bylinný komplex slouží k podpoře imunitního systému. Fungující imunitní systém je nutný k zabezpečení plnohodnotné kvality života. Bylinný komplex podporuje přirozenou obranyschopnost.

Obsah:

 

1 tobolka

Denní dávka
1 - 2 tobolky

% RHP Referenční hodnota příjmu

Třapatka nachová stand. extrakt

100 mg

100 - 200 mg

Není stanoveno

Česnek setý stand. extrakt 40 mg 40 - 80 mg Není stanoveno
Maca stand. extrakt 40 mg 40 - 80 mg Není stanoveno
Beta 1,3 D Glucan 30 mg 30 - 60 mg Není stanoveno
Açai berry stand. extrakt 30 mg 30 - 60 mg Není stanoveno
Lichořeřišnice větší stand. extrakt 20 mg 20 - 40 mg Není stanoveno
Žen-šen stand. extrakt 10 mg 10 - 20 mg Není stanoveno
Aloe vera stand. extrakt 5 mg 5 - 10 mg Není stanoveno
Rakytník řešetlákový plod 5 mg 5 - 10 mg Není stanoveno
Zinek – citrát zinečnatý 3 mg 3 - 6 mg 20 - 40 % RHP
Vitamín C 125 mg 125 - 250 mg 156 - 312 % RHP

Složení: želatina (tobolka), Třapatka nachová (Echinacea purpurea) standardizovaný extrakt, Česnek setý (Allium sativum) standardizovaný extrakt, Maca (Lepidium meyenii) standardizovaný extrakt, Beta 1,3 D Glucan, Açai berry (Euterpe oleracea) standardizovaný extrakt, Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) standardizovaný extrakt, Žen-šen (Panax ginseng) standardizovaný extrakt, Aloe vera (Aloe barbadensis) standardizovaný extrakt, Rakytník řešetlákový (Hippophae Rhamnoides), Zinek (citrát zinečnatý), vitamín C (kyselina L-askorbová)

Doporučené dávkování: 1 - 2 tobolky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Podávejte v jedné fázi 5-6 dnů, pak přerušit na 2 dny. Takto postupujte 5-6 týdnů.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Všeobecná upozornění: Doplněk stravy. Není vhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Ukládat mimo dosah dětí!

Obsah: 60 tobolek

Země původu: Česká republika

Výrobce: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

IMUNITA – BYLINNÁ ZMES

Biovitality - pharmaline

Výživový doplnok

Bylinný komplex slouží k podpoře imunitního systému. Fungující imunitní systém je nutný k zabezpečení plnohodnotné kvality života. Bylinný komplex podporuje přirozenou obranyschopnost.

Obsah:

 

1 kapsula 

Denná dávka
1 - 2 kapsuly

% RVH Referenčná výživová hodnota

Třapatka nachová stand. extrakt

100 mg

100 - 200 mg

Nie je stanovené

Česnek setý stand. extrakt 40 mg 40 - 80 mg Nie je stanovené
Maca stand. extrakt 40 mg 40 - 80 mg Nie je stanovené
Beta 1,3 D Glucan 30 mg 30 - 60 mg Nie je stanovené
Açai berry stand. extrakt 30 mg 30 - 60 mg Nie je stanovené
Lichořeřišnice větší stand. extrakt 20 mg 20 - 40 mg Nie je stanovené
Žen-šen stand. extrakt 10 mg 10 - 20 mg Nie je stanovené
Aloe vera stand. extrakt 5 mg 5 - 10 mg Nie je stanovené
Rakytník řešetlákový plod 5 mg 5 - 10 mg Nie je stanovené
Zinek – citrát zinečnatý 3 mg 3 - 6 mg 20 - 40 % RVH
Vitamín C 125 mg 125 - 250 mg 156 - 312 % RVH

Zloženie: želatina (kapsula), Třapatka nachová (Echinacea purpurea) štandardizovaný extrakt, Česnek setý (Allium sativum) štandardizovaný extrakt, Maca (Lepidium meyenii) štandardizovaný extrakt, Beta 1,3 D Glucan, Açai berry (Euterpe oleracea) štandardizovaný extrakt, Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) štandardizovaný extrakt, Žen-šen (Panax ginseng) štandardizovaný extrakt, Aloe vera (Aloe barbadensis) štandardizovaný extrakt, Rakytník řešetlákový (Hippophae Rhamnoides), Zinek (citrát zinečnatý), vitamín C (kyselina L-askorbová)

Odporúčané dávkovanie: 1 - 2 kapsuly denne. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Podávajte v jednej fáze 5-6 dní, potom prerušiť na 2 dni. Takto postupujte 5-6 týždňov.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu priizbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Všeobecné údaje: Doplnok stravy. Nie je určený deťom do 3 rokov, tehotným a dojčiacim ženám. Nenahrádza pestrú stravu. Ukladať mimo dosahu detí!

Obsah: 60 kapsúl

Zem pôvodu: Česká republika

Výrobca: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Immunity – herbal mixture

Biovitality - pharmaline

Food supplement

Herbal complex used for support of the immune system. A working immune system is necessary to ensure a full quality of life. The herbal complex supports natural immunity.

Content:

 

1 capsule

Daily dose
1 - 2 capsules

% RDI
Reference Daily Intake

Echinacea stand. extract

100 mg

100 - 200 mg

Not determined

Garlic stand. extract 40 mg 40 - 80 mg Not determined
Maca stand. extract 40 mg 40 - 80 mg Not determined
Beta 1,3 D Glucan 30 mg 30 - 60 mg Not determined
Açai berry stand. extract 30 mg 30 - 60 mg Not determined
Nasturtium stand. extract 20 mg 20 - 40 mg Not determined
Ginseng stand. extract 10 mg 10 - 20 mg Not determined
Aloe vera stand. extract 5 mg 5 - 10 mg Not determined
Sea buckthorn fruit 5 mg 5 - 10 mg Not determined
Zinc - zinc citrate​ 3 mg 3 - 6 mg 20 - 40 % RDI
Vitamin C 125 mg 125 - 250 mg 156 - 312 % RDI

Ingredients: gelatin (capsule), Echinacea (Echinacea purpurea) standardized extract, Garlic (Allium sativum) standardized extract, Maca (Lepidium meyenii) standardized extract, Beta 1,3 D Glucan, Açai berry (Euterpe oleracea) standardized extract, Nasturtium (Tropaeolum majus) standardized extract, Ginseng (Panax ginseng) standardized extract, Aloe vera (Aloe barbadensis) standardized extract, Sea buckthorn (Hippophae Rhamnoides), Zinc - zinc citrate​, vitamin C (L-ascorbic acid)

Recommended dose: 1 - 2 capsules daily. Do not exceed the recommended daily dose. Administer in one phase for 5 - 6 days, then interrupt for 2 days. Follow this for 5 - 6 weeks

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Notice: Food supplement. Not suitable for children under 3 years, pregnant and nursing women. It does not replace a varied and balanced diet. Keep out of reach of children!

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Czech Republic


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Slunečnicový olej 5 l

Slunečnicový olej 5 l

Balení: 5000 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 584,00 Kč
ks
Vegan
Aronie - černý jeřáb

Aronie - černý jeřáb

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Echinacea tinktura - kapky

Echinacea tinktura - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Grapefruit jádra

Grapefruit jádra

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Heřmánek lékařský

Heřmánek lékařský

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Imunita kapky

Imunita kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 118,00 Kč
ks
Vegan
Jeřáb ptačí - kapky

Jeřáb ptačí - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Jitrocel kopinatý

Jitrocel kopinatý

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Jmelí bílé

Jmelí bílé

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks