platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Karmelitské kapky

Tento výrobek můžete také žádat ve své lékárně, je pravidelně zavážen těmito distributory:

Alliance Healthcare  

Karmelitské kapky

Pomalé trávení, pocit plnosti

Vhodné na příznaky: pomalé trávení, křeče, plynatost
Výrobce:GREEN IDEA
Balení:50 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:5 roků
Kód:720
EAN:8594060117201
Dostupnost:   skladem

ks
118,00 Kč
cena je s 21% DPH

Popis

Karmelitské kapky - bylinný lihový extrakt

Pomalé trávení, pocit plnosti

Karmelitské kapky- tato bylinná kompozice je vhodný podpůrný prostředek pro normální trávení a funkce žaludku (produkce plynu, chuť k jídlu). Doporučujeme zejména při těžkosti po jídle.

Aktivní látky:

 

1 dávka
(1 – 2 ml) 

Denní dávka
(3 x denně)

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Meduňka stand. extrakt

34 – 68 mg

102 – 240 mg

Není stanoveno

Skořice kůra

7 – 14 mg

21 – 42 mg

Není stanoveno

Citronová kůra

7 – 14 mg

21 – 42 mg

Není stanoveno

Muškátový ořech stand. extrakt

2 – 4 mg

6 – 12 mg

Není stanoveno

Vitamín C

3 – 6 mg

9 – 18 mg

11 – 22,5 % RHP

Složenívoda, jemný líh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Meduňka lékařská (Melissa officinalis) standardizovaný extrakt z květu (5:1), skořice kůra (Cinnamomi cortex), citronová kůra (Citri pericarpium), muškát ořech (Myristica fragrans) standardizovaný extrakt (4:1), vitamín C (kyselina L-askorbová)

Doporučené dávkování: 15 - 30 kapek při pocitu plnosti a těžkosti po jídle. Tinkturu je možné přidat do studeného nápoje. 

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Meduňka
Muškátový ořech
Skořice

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

Karmelitské kvapky - bylinný liehový extrakt

Pomalé trávenie, pocit plnosti

Karmelitské kapky (Karmelitské kvapky) - tato bylinná kompozice je vhodný podpůrný prostředek pro normální trávení a funkce žaludku (produkce plynu, chuť k jídlu). Doporučujeme zejména při těžkosti po jídle.

Aktívne látky:

 

1 dávka
(1 – 2 ml) 

Denná dávka
(3 x denně)

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Medovka stand. extrakt

34 – 68 mg

102 – 240 mg

Nie je stanovené

Škorica kôra

7 – 14 mg

21 – 42 mg

Nie je stanovené

Citronová kôra

7 – 14 mg

21 – 42 mg

Nie je stanovené

Muškátový orech stand. extrakt

2 – 4 mg

6 – 12 mg

Nie je stanovené

Vitamín C

3 – 6 mg

9 – 18 mg

11 – 22,5 % RVH

Zloženie: voda, jemný lieh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Medovka lekárska (Melissa officinalis) štandardizovaný extrakt z květu (5:1), škorica kôra (Cinnamomi cortex), citronová kôra (Citri pericarpium), muškát orech (Myristica fragrans) štandardizovaný extrakt (4:1), vitamín C (kyselina L-askorbová)

Odporúčané dávkovanie: 15 - 30 kvapiek pri pocite plnosti a ťažkosti po jedle. Tinktúru je možné pridať do studeného nápoja.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladujte na priamom slnku a v mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nie je vhodné pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladať mimo dosahu detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Carmelite drops - herbal alcohol extract

Slow digestion, feeling full

Carmelite drops - this herbal composition supports normal digestion and stomach function (gas production, appetite). We recommend it especially when feeling full after a meal.

Active substances:

 

1 dose
(1 – 2 ml) 

Daily dose
(3 x daily)

% RDI
Reference Daily Intake

Lemon balm stand. extract

34 – 68 mg

102 – 240 mg

Not determined

Cinnamon bark

7 – 14 mg

21 – 42 mg

Not determined

Lemon peel

7 – 14 mg

21 – 42 mg

Not determined

Nutmeg stand. extract

2 – 4 mg

6 – 12 mg

Not determined

Vitamin C

3 – 6 mg

9 – 18 mg

11 – 22,5 % RDI

Ingredients: water, fine alcohol (min 35 vol.% Alc./ethanol), Lemon balm (Melissa officinalis) standardized flower extract (5:1), cinnamon bark (Cinnamomi cortex), lemon peel (Citri pericarpium), nutmeg (Myristica fragrans) standardized extract (4:1), vitamin C (L-ascorbic acid)

Recommended dose: 15 - 30 drops when feeling of fullness and heaviness after a meal. The tincture can be added to a cold drink. 

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended dose. Not suitable for children under three years, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Karmelitské kapky

Karmelitské kapky

Balení: 100 ml
Skladem:
208,00 Kč
ks
Vegan
Hořčík - Aquamin

Hořčík - Aquamin

Balení: 60 ks
Skladem:
198,00 Kč
ks
Jalovcový masážní gel

Jalovcový masážní gel

Balení: 250 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks
Doprodej
Dětská péče - Uvolňující olej

Dětská péče - Uvolňující olej

Balení: 100 ml
Skladem:
248,00 Kč
ks


Vyzkoušejte