Kapky při psychické nepohodě

Bylinný komplex pro psychickou pohodu

Vegan
Kapky při psychické nepohodě
Vhodné na příznaky: úzkost, nervozita, paměť

Výrobce:Biovitality
Balení:50 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:5 roků
Kód:60088
EAN:8595643600882
Dostupnost: skladem

118,00 Kč

Popis

Kapky při psychické nepohodě – BYLINNÁ SMĚS
Biovitality - pharmaline

Doplněk stravy

Bylinný komplex podporuje duševní i psychickou pohodu. Bylinný komplex je bohatý na vitamíny, minerály a další cenné látky, které jsou doporučovány při nervozitě. Zlepšuje duševní pohodu a paměť. Třezalka je doporučována při emoční nerovnováze, pro zlepšení nálady a při poruchách spánku. Maca se používá při vyčerpanosti a únavě ke zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Jinan je důležitý pro duševní rovnováhu a normální činnost mozku. Lékořice je vhodná pro duševní zdraví a navození klidu. Rhodiola a eleuterokok pro kognitivní a duševní výkonnost. Kozlík navozuje relaxaci při stresu.

Obsah:

 

Denní dávka
(2 - 4 ml denně)

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Šišák bajkalský stand. extrakt

100 - 200 mg

Není stanoveno

Třezalka tečkovaná bylina 80 - 160 mg Není stanoveno
Maca stand. extrakt 50 - 100 mg Není stanoveno
Lékořice lysá stand. extrakt 40 - 80 mg Není stanoveno
Rozchodnice růžová kořen 40 - 80 mg Není stanoveno
Kozlík lékařský stand. extrakt 40 - 80 mg Není stanoveno
Jinan dvoulaločný stand. extrakt 30 - 60 mg Není stanoveno
Eleuterokok ostnitý kořen 20 - 40 mg Není stanoveno

Složení: voda, jemný líh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Šišák bajkalský (Scutelaria baicalensis) standardizovaný extrakt, Třezalka tečkovaná (Hypericum Perforatum) nať, Maca (Lepidium meyenii) standardizovaný extrakt, Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) standardizovaný extrakt, Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea) kořen, Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) standardizovaný extrakt, Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) standardizovaný extrakt, Eleuterokok ostnitý (Eleuterococcus senticosus) kořen.

Doporučené dávkování: 2 - 4 ml (30 - 60 kapek) denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Všeobecná upozornění: Doplněk stravy. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Není vhodné pro osoby s poruchami srážlivosti krve.

Obsah: 50 ml

Země původu: Česká republika

Výrobce: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

Kvapky pri psychickej nepohode – BYLINNÁ ZMES
Biovitality - pharmaline

Výživový doplnok

Bylinný komplex podporuje duševní i psychickou pohodu. Bylinný komplex je bohatý na vitamíny, minerály a další cenné látky, které jsou doporučovány při nervozitě. Zlepšuje duševní pohodu a paměť. Třezalka je doporučována při emoční nerovnováze, pro zlepšení nálady a při poruchách spánku. Maca se používá při vyčerpanosti a únavě ke zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Jinan je důležitý pro duševní rovnováhu a normální činnost mozku. Lékořice je vhodná pro duševní zdraví a navození klidu. Rhodiola a eleuterokok pro kognitivní a duševní výkonnost. Kozlík navozuje relaxaci při stresu.

Obsah:

 

Denná dávka
(2 - 4 ml denně)

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Šišák bajkalský stand. extrakt

100 - 200 mg

Nie je stanovené

Třezalka tečkovaná bylina 80 - 160 mg Nie je stanovené
Maca stand. extrakt 50 - 100 mg Nie je stanovené
Lékořice lysá stand. extrakt 40 - 80 mg Nie je stanovené
Rozchodnice růžová kořen 40 - 80 mg Nie je stanovené
Kozlík lékařský stand. extrakt 40 - 80 mg Nie je stanovené
Jinan dvoulaločný stand. extrakt 30 - 60 mg Nie je stanovené
Eleuterokok ostnitý kořen 20 - 40 mg Nie je stanovené

Zloženie: voda, jemný líh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Šišák bajkalský (Scutelaria baicalensis) štandardizovaný extrakt, Třezalka tečkovaná (Hypericum Perforatum) nať, Maca (Lepidium meyenii) štandardizovaný extrakt, Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) štandardizovaný extrakt, Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea) koreň, Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) štandardizovaný extrakt, Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) štandardizovaný extrakt, Eleuterokok ostnitý (Eleuterococcus senticosus) koreň.

Odporúčané dávkovanie: 2 - 4 ml (30 - 60 kvapiek) denne. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. 

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Všeobecné údaje: Výživový doplnok. Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace matky. Ukladať mimo dosahu detí! Nenahrádza pestrú stravu. Nie je vhodné pre osoby s poruchami zrážanlivosti krvi.

Obsah: 50 ml

Zem pôvodu: Česká republika

Výrobca: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Drops for mental well-being – herbal mixture
Biovitality - pharmaline

Food supplement

Herbal complex supports mental and psychological well-being. The herbal complex is rich in vitamins, minerals, and other valuable substances, which are recommended for nervousness. It improves mental well-being and memory. St. John‘s wort is recommended in emotional imbalance, to improve mood and in sleep disorders. Maca is used in exhaustion and fatigue for improving physical and mental performance. Ginkgo biloba is important for mental balance and normal brain activity. Liquorice is suitable for mental health and peace of mind. Rhodiola (rose root) and Eleutherocok for cognitive and mental performance. Valerian induces relaxation during stress.

Content:

 

Daily dose
(2 - 4 ml daily)

% RDI
Reference Daily Intake

Baikal skullcap stand. extract

100 - 200 mg

Not determined

St. John‘s wort plant 80 - 160 mg Not determined
Maca stand. extract 50 - 100 mg Not determined
Liquorice stand. extract 40 - 80 mg Not determined
Rhodiola root 40 - 80 mg Not determined
Valerian stand. extract 40 - 80 mg Not determined
Ginkgo biloba stand. extract 30 - 60 mg Not determined
Eleutherocok root 20 - 40 mg Not determined

Ingredients: water, fine alcohol (min 35 vol.% Alc./ethanol), Baikal skullcap (Scutelaria baicalensis) standardized extract, St. John‘s wort (Hypericum Perforatum) plant, Maca (Lepidium meyenii) standardized extract, Liquorice (Glycyrrhiza glabra) standardized extract, Rhodiola (Rhodiola Rosea) root, Valerian (Valeriana officinalis) standardized extract, Ginkgo biloba standardized extract, Eleutherocok (Eleuterococcus senticosus) root

Recommended dose: 2 - 4 ml (30 - 60 drops) daily. Do not exceed the recommended daily dose.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Notice: Food supplement. Not suitable for children, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet. Not suitable for people with blood clotting disorders.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Czech Republic


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Balení: 100 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 148,00 Kč
ks
Vegan
Mučenka tinktura - kapky

Mučenka tinktura - kapky

Balení: 100 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 148,00 Kč
ks
Vegan
Baldriánské kapky - Kozlík Lékařský

Baldriánské kapky - Kozlík Lékařský

Balení: 100 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 148,00 Kč
ks
Vegan
Cordyceps tinktura - kapky

Cordyceps tinktura - kapky

Balení: 100 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 148,00 Kč
ks
Vegan
Detoxikace + Játra kapky

Detoxikace + Játra kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 118,00 Kč
ks
Vegan
Echinacea tinktura - kapky

Echinacea tinktura - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Eleuterokok tinktura - kapky

Eleuterokok tinktura - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Guarana tinktura - kapky

Guarana tinktura - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks
Vegan
Hloh ostrotrnný - kapky

Hloh ostrotrnný - kapky

Balení: 50 ml
Skladem: skladem
Vaše cena: 88,00 Kč
ks