platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Spánek kapky

Spánek kapky

Bylinný komplex slouží k navození klidného a plnohodnotného spánku

Vhodné na příznaky: poruchy spánku, spánek, uklidnění
Výrobce:Biovitality
Balení:50 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:5 roků
Kód:60085
EAN:8595643600851
Dostupnost:   skladem

ks
148,00 Kč
cena je s 21% DPH

Popis

SPÁNEK – BYLINNÁ SMĚS

Biovitality - pharmaline

Doplněk stravy

Bylinný komplex slouží k navození klidného a plnohodnotného spánku. Kvalitní spánek je nutný k dosažení plnohodnotné kvality života. Bylinný komplex slouží ke zklidnění a relaxaci, k dosažení kvalitního spánku a pro navození pozitivní nálady.

Aktivní látky:

 

Denní dávka
(2 - 4 ml)

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Kozlík lékařský stand. extrakt

80 - 160 mg

Není stanoveno

Šišák bajkalský stand. extrakt 80 - 160 mg Není stanoveno
Ženšen stand. extrakt 60 - 120 mg Není stanoveno
Meduňka lékařská stand. extrakt 50 - 100 mg Není stanoveno
Mučenka stand. extrakt 50 - 100 mg Není stanoveno
Chmel otáčivý stand. extrakt 50 - 100 mg Není stanoveno

Složení: voda, jemný lieh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) standardizovaný extrakt z kořene (Kyselina valerenová 0,8 %), Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis) standardizovaný extrakt z kořene (baicalin 95 %), Ženšen (Panax ginseng) standardizovaný extrakt z kořene (ginsenosidy 25 %), Meduňka lékařská (Melissa officinalis) standardizovaný extrakt z květu (5:1), Mučenka (Passiflora sp.) standardizovaný extrakt z květu (rozmarýnová kyselina 2 %), Chmel otáčivý (Humulus lupulus) standardizovaný extrakt z šištice (Flavony 5 %)

Doporučené dávkování: 2 - 4 ml (30 - 60 kapek) přibližně 30 minut před spánkem.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Kozlík
Meduňka
Mučenka
Žen-šen

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

SPÁNOK – BYLINNÁ ZMES

Biovitality - pharmaline

Výživový doplnok

Bylinný komplex slouží k navození klidného a plnohodnotného spánku. Kvalitní spánek je nutný k dosažení plnohodnotné kvality života. Bylinný komplex slouží ke zklidnění a relaxaci, k dosažení kvalitního spánku a pro navození pozitivní nálady.

Aktívne látky:

 

Denná dávka
(2 - 4 ml)

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Valeriána lekárska​ štand. extrakt

80 - 160 mg

Nie je stanovené

Šišák bajkalský štand. extrakt 80 - 160 mg Nie je stanovené
Ženšen štand. extrakt 60 - 120 mg Nie je stanovené
Medovka lekárska štand. extrakt 50 - 100 mg Nie je stanovené
Mučenka štand. extrakt 50 - 100 mg Nie je stanovené
Chmeľ otáčavý​ štand. extrakt 50 - 100 mg Nie je stanovené

Zloženie: voda, jemný líh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) štandardizovaný extrakt z koreňa (Kyselina valerenová 0,8 %), Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis) štandardizovaný extrakt z koreňa (baicalin 95 %), Ženšen (Panax ginseng) štandardizovaný extrakt z koreňa (ginsenosidy 25 %), Medovka lekárska (Melissa officinalis) štandardizovaný extrakt z kvetu (5:1), Mučenka (Passiflora sp.) štandardizovaný extrakt z kvetu (rozmarýnová kyselina 2 %), Chmeľ otáčavý (Humulus lupulus) štandardizovaný extrakt zo šištice (Flavony 5 %)

Odporúčané dávkovanie: 2 - 4 ml (30 - 60 kvapiek) približne 30 minút pred spaním. 

Skladovanie: Uchovávajte v suchu priizbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je vhodný pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladajte mimo dosahu malých detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Česká republika


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Sleep – herbal mixture

Biovitality - pharmaline

Food supplement

Herbal complex contributes to induce a peaceful and restful sleep. Quality sleep is necessary to achieve a full quality of life. The herbal complex is used to calm and relax, to achieve quality sleep and to induce a positive mood.

Active substances:

 

Daily dose
(2 - 4 ml)

% RDI
Reference Daily Intake

Valerian stand. extract

80 - 160 mg

Not determined

Baikal skullcap stand. extract 80 - 160 mg Not determined
Ginseng stand. extract 60 - 120 mg Not determined
Lemon balm stand. extract 50 - 100 mg Not determined
Passiflora stand. extract 50 - 100 mg Not determined
Hops stand. extract 50 - 100 mg Not determined

Ingredients: water, fine alcohol (minimum 35 vol.% alk. / ethanol), Valerian (Valeriana officinalis) standardized root extract (Valerenic acid 0,8 %), Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) standardized root extract (baicalin 95 %), Ginseng (Panax ginseng) standardized root extract (ginsenosides 25 %), Lemon balm (Melissa officinalis) standardized flower extract (5:1), Passiflora (Passiflora sp.) standardized flower extract (rosemary acid 2 %), Hops (Humulus lupulus) standardized cone extract (Flavones 5 %)

Recommended dose: 2 - 4 ml (30 - 60 drops) approximately 30 minutes before sleep.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not suitable for children under three years, pregnant and nursing mothers. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet. 

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Biovitality, spol. s r.o., Knínická 2018/7, 664 34 Kuřim, Czech Republic


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

VÝHODNÁ CENA
Dárková sada - Pro lepší spánek

Dárková sada - Pro lepší spánek

Balení: 1 ks
Skladem:
1182,00 Kč
828,00 Kč
ks
Vegan
Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Balení: 100 ml
Skladem:
178,00 Kč
ks
Vegan
Spánek - bezlihová tinktura

Spánek - bezlihová tinktura

Balení: 100 ml
Skladem:
198,00 Kč
ks
Vegan
Spánek

Spánek

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
Spánek premium

Spánek premium

Balení: 500 ml
Skladem:
298,00 Kč
ks


Vyzkoušejte