platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Uroregen čaj

Tento výrobek můžete také žádat ve své lékárně, je pravidelně zavážen těmito distributory:

Phoenix   ViaPharma  

Uroregen čaj

Bylinná čajová směs s brusinkou

Vhodné na příznaky: močový měchýř, ledviny, antioxidanty
Výrobce:GREEN IDEA
Balení:20 sáčků
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:TEA05
EAN:8586014850050
Dostupnost:   skladem

ks
68,00 Kč
cena je s 15% DPH

Popis

Uroregen – bylinná čajová směs s brusinkou

Použití: Látky obsažené v této čajové směsi pro normální činnost močové soustavy a ledvin. Směs je přírodní antioxidant. Pro navození premenstruačního a menopauzálního komfortu. Pro posílení přirozené obranyschopnosti.

Obsah:

 

1 dávka

(1 nálevový sáček)

Denní dávka

2 – 3 šálky denně

% RHP
Referenční hodnota příjmu

List bříza

255 mg

510 – 765 mg

Není stanoveno

List brusinka

225 mg

450 – 675 mg

Není stanoveno

Nať přeslička

225 mg

450 – 675 mg

Není stanoveno

Květ ibišek

180 mg

360 – 540 mg

Není stanoveno

Plod šípková růže

180 mg

360 – 540 mg

Není stanoveno

Nať zlatobýl

180 mg

360 – 540 mg

Není stanoveno

List kopřiva

105 mg

210 – 315 mg

Není stanoveno

Nať meduňka

75 mg

150 – 225 mg

Není stanoveno

Plod brusinka

30 mg

60 – 90 mg

Není stanoveno

Složení: list bříza, list brusinka, nať přeslička, květ ibišek, plod šípková růže, nať zlatobýl, list kopřiva, nať meduňka, plod brusinka

Příprava: 1 nálevový sáček zbavený vrchního papírového obalu zalijeme 0,25 l vroucí vody a necháme luhovat 5 - 8 minut. Čaj se pije teplý. Připravuje se vždy čerstvý těsně před užitím.

Dávkování: doporučujeme vypít 2 až 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Doplněk stravy: nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti do tří let. Překročení doporučené denní dávky nevyvolává zdravotní riziko. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku.

Způsob skladování: v suchu při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Neskladujte na přímém slunci.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g, netto 30 g.

Země původu: Česká Republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Brusinka
Bříza
Ibišek
Kopřiva
Přeslička

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Description

Uroregen – herbal tea mixture with cranberry

Use: Substances contained in this tea mixture contribute to the normal functioning of the urinary system and kidneys. The mixture is a natural antioxidant. To induce premenstrual and menopausal comfort. To strengthen the natural immunity.

Content:

 

1 dose

(1 tea bag)

Daily dose

2 – 3 cups daily

% RDI
Reference Daily Intake

White birch leaf

255 mg

510 – 765 mg

Not determined

Cranberry leaf

225 mg

450 – 675 mg

Not determined

Horsetail stem

225 mg

450 – 675 mg

Not determined

Hibiscus flower

180 mg

360 – 540 mg

Not determined

Wild rose fruit

180 mg

360 – 540 mg

Not determined

Goldenrod stem

180 mg

360 – 540 mg

Not determined

Nettle leaf

105 mg

210 – 315 mg

Not determined

Lemon balm stem

75 mg

150 – 225 mg

Not determined

Cranberry fruit

30 mg

60 – 90 mg

Not determined

Ingredients: white birch leaf, cranberry leaf, horsetail stem, hibiscus flower, wild rose fruit, goldenrod stem, nettle leaf, lemon balm stem, cranberry fruit

Preparation: pour 0,25 l of boiling water over 1 tea bag (without the top paper wrapper) and let it infuse for 5 - 8 minutes. Tea is drunk warm. Always prepare fresh just before drink it.

Dosage: we recommend to drink 2 to 3 cups a day. The nutrient content and energy value of 1 tea bag are negligible.

Food supplement: does not replace a varied diet. Not suitable for children under three years. Exceeding the recommended daily dose is not a health risk. Do not use in case of known hypersensitivity to any component of the product.

Storage: in a dry place at room temperature. Keep out of reach of small children. Do not store in direct sunlight.

Weight: 20 tea bags of 1,5 g each, net 30 g.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.