platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Novinka
Libido pro ženy - bezlihová tinktura

Libido pro ženy - bezlihová tinktura

Bylinný komplex k podpoře sexuální touhy

Vhodné na příznaky: libido, intimita
Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:61193
EAN:8595643611932
Dostupnost:   skladem

ks
198,00 Kč
cena je s 15% DPH

Právě teď s kódem: VANOCE20 získáte slevu 20 % na Váš nákup. Neváhejte, akce platí jen do neděle 10.12. 2023. Kód zadejte v košíku.


Popis

Libido pro ženy

Bylinná bezlihová tinktura

Doplněk stravy

100 % vegan

Bylinný komplex slouží k podpoře sexuální touhy a zájmu o sexuální život. Obnovuje vitalitu, celkovou pohodu a uvolňuje tělo od zvýšeného stresu. Byliny přispívají ke zlepšení prokrvení pánevní oblasti a mohou zvýšit pravděpodobnost dosažení orgasmu. Bylinný komplex pomůže dodat sebevědomí přicházející s pocitem sexuální přitažlivosti.

Aktivní látky:

 

1 dávka
(2 ml)

Denní dávka
(2-3 x denně)

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Pískavice řecké seno stand.
extrakt ze semen

50 mg

100-150 mg

Není stanoveno

Maca standardizovaný extrakt
z kořene
50 mg 100-150 mg Není stanoveno
Serenoa plazivá
standardizovaný extrakt z plodu
50 mg 100-150 mg Není stanoveno
Ženšen standardizovaný
extrakt z kořene
50 mg 100-150 mg Není stanoveno

Složení: Glycerin, voda, Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum) standardizovaný extrakt ze semen (saponiny 50 %), Maca (Lepidium meyenii) standardizovaný extrakt z kořene (10:1), Serenoa plazivá/ Saw Palmetto (Serenoa repens) standardizovaný extrakt z plodu (mastné kyseliny 25 %), Ženšen (Panax ginseng) standardizovaný extrakt z kořene (ginsenosidy 25 %).

Doporučené dávkování: 2-3× denně 30 kapek. Tinkturu je možné přidat do studeného nápoje. Maximálních účinků je dosaženo při dlouhodobém užívání.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Maca
Žen-šen

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

Libido pre ženy

Bylinná bezliehová tinktúra

Výživový doplnok

100 % vegan

Bylinný komplex slouží k podpoře sexuální touhy a zájmu o sexuální život. Obnovuje vitalitu, celkovou pohodu a uvolňuje tělo od zvýšeného stresu. Byliny přispívají ke zlepšení prokrvení pánevní oblasti a mohou zvýšit pravděpodobnost dosažení orgasmu. Bylinný komplex pomůže dodat sebevědomí přicházející s pocitem sexuální přitažlivosti.

Aktívne látky:

 

1 dávka
(2 ml)

Denná dávka
(2-3 x denne)

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Senovka grécka štand.
extrakt zo semien

50 mg

100-150 mg

Nie je stanovené

Maca štandardizovaný extrakt
z koreňa
50 mg 100-150 mg Nie je stanovené
Serenoa plazivá
štandardizovaný extrakt z plodu
50 mg 100-150 mg Nie je stanovené
Ženšen štandardizovaný
extrakt z koreňa
50 mg 100-150 mg Nie je stanovené

Zloženie: Glycerín, voda, Senovka grécka (Trigonella foenum-graecum) štandardizovaný extrakt zo semien (saponiny 50 %), Maca (Lepidium meyenii) štandardizovaný extrakt z koreňa (10:1), Serenoa plazivá/ Saw Palmetto (Serenoa repens) štandardizovaný extrakt z plodu (mastné kyseliny 25 %), Ženšen (Panax ginseng) štandardizovaný extrakt z koreňa (ginsenosidy 25 %).

Odporúčané dávkovanie: 2-3× denne 30 kvapiek. Tinktúru je možné pridať do studeného nápoja. Maximálny účinok sa dosiahne pri dlhodobom užívaní.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nie je vhodný pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladajte mimo dosahu malých detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Libido for women

Alcohol-free herbal tincture

Food supplement

100 % vegan

Herbal complex supports sexual desire and interest in sex life. It restores vitality, overall well-being and relieves the body from increased stress. Herbs contribute to improving blood circulation in the pelvic area and can increase the likelihood of achieving orgasm. The herbal complex will help you gain the confidence that comes with a sense of sexual attraction.

Active substances:

 

1 dose
(2 ml)

Daily dose
(2-3 x daily)

% RDI
Reference Daily Intake

Fenugreek standardized
seed extract

50 mg

100-150 mg

Not determined

Maca standardized
root extract
50 mg 100-150 mg Not determined
Saw Palmetto standardized
fruit extract 
50 mg 100-150 mg Not determined
Ginseng standardized
root extract
50 mg 100-150 mg Not determined

Ingredients: Glycerin, water, Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) standardized seed extract (saponins 50 %), Maca (Lepidium meyenii) standardized root extract (10:1), Saw Palmetto (Serenoa repens) standardized fruit extract (fatty acids 25 %), Ginseng (Panax ginseng) standardized root extract (ginsenosides 25 %).

Recommended dose: 30 drops 2-3 times a day. The tincture can be added to a cold drink. Maximum effects are achieved with long-term use.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight or in frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended dose. Not suitable for children under three years of age, pregnant and breastfeeding mothers. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Červený jetel

Červený jetel

Balení: 60 ks
Skladem:
278,00 Kč
ks
Vegan
Maca

Maca

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks


Vyzkoušejte