platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Spánek - bezlihová tinktura

Spánek - bezlihová tinktura

Pro navození klidného a plnohodnotného spánku

Vhodné na příznaky: spánek, relaxace a regenerace, uklidnění
Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:61188
EAN:8595643611888
Dostupnost:   skladem

ks
198,00 Kč
cena je s 15% DPH

Právě teď s kódem: VANOCE20 získáte slevu 20 % na Váš nákup. Neváhejte, akce platí jen do neděle 10.12. 2023. Kód zadejte v košíku.


Popis

Spánek

Bylinná bezlihová tinktura

Navození klidného a plnohodnotného spánku

Doplněk stravy

100 % vegan

Bylinný komplex slouží k navození klidného a plnohodnotného spánku. Kvalitní spánek je nutný k dosažení plnohodnotné kvality života. Bylinný komplex slouží ke zklidnění a relaxaci, k dosažení kvalitního spánku a pro navození pozitivní nálady.

Aktivní látky:

 

Denní dávka
2-4 ml

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Kozlík lékařský stand. extrakt

80–160 mg

Není stanoveno

Šišák bajkalský stand. extrakt 80–160 mg Není stanoveno
Žen-šen stand. extrakt 60–120 mg Není stanoveno
Meduňka lékařská stand. extrakt 50–100 mg Není stanoveno
Mučenka stand. extrakt 50–100 mg Není stanoveno
Chmel otáčivý stand. extrakt 50–100 mg Není stanoveno

Složení: Glycerin, voda, Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) standardizovaný extrakt z kořene (Kyselina valerenová 0,8 %), Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis) standardizovaný extrakt z kořene (baicalin 95 %), Žen-šen (Panax ginseng) standardizovaný extrakt z kořene (ginsenosidy 25 %), Meduňka lékařská (Melissa officinalis) standardizovaný extrakt z květu (5:1), Mučenka (Passiflora sp.) standardizovaný extrakt z květu (rozmarýnová kyselina 2 %), Chmel otáčivý (Humulus lupulus) standardizovaný extrakt z šištice (Flavony 5 %).

Doporučené dávkování: 2–4 ml (30–60 kapek) přibližně 30 minut před spánkem.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Kozlík
Meduňka
Mučenka
Žen-šen

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

Spánok

Bylinná bezliehová tinktúra

Navodenie kľudného a plnohodnotného spánku

Výživový doplnok

100 % vegan

Bylinný komplex slouží k navození klidného a plnohodnotného spánku. Kvalitní spánek je nutný k dosažení plnohodnotné kvality života. Bylinný komplex slouží ke zklidnění a relaxaci, k dosažení kvalitního spánku a pro navození pozitivní nálady.

Aktívne látky:

 

Denná dávka
2-4 ml

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Valeriána lekárska štand. extrakt

80–160 mg

Nie je stanovené

Šišak bajkalský štand. extrakt 80–160 mg Nie je stanovené
Žen-šen štand. extrakt 60–120 mg Nie je stanovené
Medovka lekárska štand. extrakt 50–100 mg Nie je stanovené
Mučenka štand. extrakt 50–100 mg Nie je stanovené
Chmeľ otáčavý štand. extrakt 50–100 mg Nie je stanovené

Zloženie: Glycerín, voda, Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) štandardizovaný extrakt z koreňa (Kyselina valerenová 0,8 %), Šišak bajkalský (Scutellaria baicalensis) štandardizovaný extrakt z koreňa (baicalin 95 %), Žen-šen (Panax ginseng) štandardizovaný extrakt z koreňa (ginsenosidy 25 %), Medovka lekárska (Melissa officinalis) štandardizovaný extrakt z kvetu (5:1), Mučenka (Passiflora sp.) štandardizovaný extrakt z kvetu (rozmarínová kyselina 2 %), chmeľ otáčavý (Humulus lupulus) štandardizovaný extrakt zo šištice (Flavony 5 %).

Odporúčané dávkovanie: 2–4 ml (30–60 kvapiek) približne 30 minút pred spaním.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a na mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je vhodný pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladajte mimo dosahu malých detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Sleep

Alcohol-free herbal tincture

To induce a peaceful and restful sleep

Food supplement

100 % vegan

The herbal complex is used to induce a peaceful and restful sleep. Quality sleep is necessary to achieve a full potential and quality of life. The herbal complex is used to calm and relax, to achieve quality sleep and to induce a positive mood.

Active substances:

 

Daily dose
2-4 ml

% RDI
Reference Daily Intake

Valerian stand. extract

80–160 mg

Not determined

Baikal skullcap stand. extract 80–160 mg Not determined
Ginseng stand. extract 60–120 mg Not determined
Lemon balm stand. extract 50–100 mg Not determined
Passiflora stand. extract 50–100 mg Not determined
Hops stand. extract 50–100 mg Not determined

Ingredients: Glycerin, water, Valerian (Valeriana officinalis) standardized root extract (Valerenic acid 0,8 %), Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) standardized root extract (baicalin 95 %), Ginseng (Panax ginseng) standardized root extract (ginsenosides 25 %), Lemon balm (Melissa officinalis) standardized flower extract (5:1), Passiflora (Passiflora sp.) standardized flower extract (rosemary acid 2 %), Hops (Humulus lupulus) standardized cone extract (Flavones 5 %).

Recommended dose: 2–4 ml (30-60 drops) approximately 30 minutes before sleep.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight or in frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not suitable for children under three years, pregnant and breastfeeding mothers. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.topvet.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

VÝHODNÁ CENA
Dárková sada - Pro lepší spánek

Dárková sada - Pro lepší spánek

Balení: 1 ks
Skladem:
1182,00 Kč
828,00 Kč
ks
Vegan
Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Medea - Směs pro lepší spánek - kapky

Balení: 100 ml
Skladem:
208,00 Kč
ks
Vegan
Spánek kapky

Spánek kapky

Balení: 50 ml
Skladem:
148,00 Kč
ks
Vegan
Spánek

Spánek

Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
Spánek premium

Spánek premium

Balení: 500 ml
Skladem:
348,00 Kč
ks


Vyzkoušejte